TV-inspektion af offentlige kloakledninger i Marielyst

Guldborgsund Forsyning skal TV-inspicere og spule kloakledninger på en række veje i Marielyst. Arbejdet foregår i perioden fra uge 17-25 (21. april – 19. juni) og igen fra uge 35-40 (24. august – 2. oktober).
Du kan se en fuldstændig oversigt over opstarts- og sluttidspunkter for alle berørte veje ved at klikke her.
 
I arbejdet indgår højtryksspuling af hoved- og stikledninger. Derfor bør du tage følgende forholdsregler, inden vi kommer og spuler:
 
Undgå sprøjt fra toilettet ved af slå toiletsædet ned og dæk afløb med en klud. Læg noget tungt oven på både toiletsæde og afløb.
 
Spuling kan ligeledes tømme vandlåsene for vand. Derfor bør du efter arbejdet er udført kontrollere alle vandlåse og genfylde med vand.
 
Har du en frilagt skelbrønd i indkørsel eller i haven, vil det være en fordel at lette dækslerne inden arbejdet går i gang, så der kan komme luft til systemet og dermed mindske overstående gener.
 
I forbindelse med arbejdet vil der blive fritlagt brønde i vejene samt foretaget opmåling af hovedledninger, stikledninger samt skelbrønde. Enkelte steder er brøndene på privat grund, så der kan derfor forekomme færdsel på privat grund.
 
I forbindelse med inspektionen af kloakledningerne vil der blive udført kontrol af, om der er tilsluttet regnvandsafløb til kloakledningerne, hvilket ikke er tilladt. Også det vil kunne afstedkomme færdsel på din grund.
 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Mikkel Toxværd eller Christian Østergaard på 72 44 12 12.
 
Se vores instruktionsvideo om forholdsregler ved spuling af kloakker her: