Guldborgsund Spildevand gennemfører i løbet 2022 tv-inspektion og renovering af kloakledninger en række steder i kommunen. 

TV-inspektionerne foregår efter samme procedure alle steder – dvs at hoved- og stikledninger først højtryksspules, og derefter tv-inspiceres rørene. 

Arbejdet med højtryksspuling af hoved- og stikledninger kan i enkelte tilfælde afstedkomme problemer i form af, at spulevandtrykket får vandet i toiletkummer og vandlåse i afløb til at sprøjte op. Derfor bør du foretage følgende inden vi kommer og spuler:

Undgå sprøjt fra toilettet ved at slå toiletsædet ned og dæk afløb med en klud. Læg noget tungt oven på både toiletsæde og afløb.

Spuling kan ligeledes tømme vandlåsene for vand. Derfor bør du, efter at arbejdet er udført, kontrollere alle vandlåse og genfylde med vand. Ellers kan der opstå lugtgener. Efterfyldning af vand sker nemt og enkelt ved at skylle ud i toilettet og lade vandet i brusekabine eller håndvask løbe et kort øjeblik.

Har du en frilagt skelbrønd i indkørslen eller i haven, vil det være en fordel at lette dækslerne inden arbejdet går i gang, så der kan komme luft til systemet og dermed mindske overstående gener.

I forbindelse med arbejdet fritlægger vi brønde i vejene og foretager opmåling af hovedledninger, stikledninger samt skelbrønde. Enkelte steder er brøndene på privat grund, så der kan derfor være behov for færdsel på privat grund.

Se vores instruktionsvideo om forholdsregler ved spuling af kloakker herunder:

Renovering af kloakledninger

Renovering af kloakledninger foregår ved hjælp af den såkaldte ‘No Dig’-metode, hvor kloakledningen indvendigt fores med en glasfiberslange (strømpe), der efterfølgende hærdes. Fordelen ved strømpeforing er, at det er muligt at renovere ledningen uden opgravning. Det er altså både meget hurtigere og også billigere at renovere rørene ved hjælp af strømpeforing.  Og resultatet er lige så holdbart, som hvis man lagde et helt nyt rør, idet en strømpeforing har en teknisk levetid på 50 år – men ifølge leverandøren kan den i praksis holde i helt op til 100 år.