Valg af nye forbrugerrepræsentanter til Guldborgsund Forsyning

Til oktober 2017 skal der gennemføres ordinært valg af 2 forbrugerrepræsentanter og 2 suppleanter til bestyrelserne for Guldborgsund Vand A/S og Guldborgsund Spildevand A/S. Forbrugerrepræsentanterne og deres suppleanter vælges til begge bestyrelser samtidig, og valget gælder for en fireårig periode, der starter den 1. januar 2018.