Guldborgsund Vand er en fødevarevirksomhed

Guldborgsund Vand A/S ejer og administrerer 4 vandværker med tilhørende ledningsnet, der i alt forsyner ca. 10.000 husstande med drikkevand:
  • Nykøbing F. vandværk. Ledningsnet – 231 km. Årsproduktion – ca. 1,0 mio. m3.
  • Nysted vandværk. Ledningsnet – 40 km. Årsproduktion – ca. 89.000 m3.
  • Stubbekøbing vandværk. Ledningsnet – 30 km. Årsproduktion – ca. 118.000 m3.
  • Sakskøbing vandværk. Ledningsnet – 100 km. Årsproduktion – ca. 171.000 m3.
  • I alt . Ledningsnet - 401 km. Årsproduktion - ca. 1.385.000 m3
Vandet fra vores vandværker analyseres løbende af et godkendt eksternt laboratorium. Siden 2017 har vandet – som noget nyt – også været testet for indhold af pesticidrester fra roe-sprøjtemidlet Chloridazon. Sprøjtemidlet har været forbudt siden 1996, men i 2017 dukkede rester af pesticidet pludselig op i vandprøver fra adskillige danske vandværker. Men selvom vi bor midt i ’roeland’, viser måltallene for samtlige vores vandværker, at de ligger langt under grænseværdierne. Siden 2018 har vi yderligere testet for rester af stoffet dimethylsulfamid (DMS) uden at finde rester af dette stof.