Hold øje med dit vandforbrug

Det er en god idé at holde øje med dit vandforbrug ved at aflæse måleren fx hver måned.
 
Som en tommelfingerregel kan du regne med, at gennemsnitsforbruget pr. år for helårshuse er ca. 120 m3 og pr person ca. 45 m3.
 
 
Hvis du opdager vandspild
Har du haft et unormalt vandspild, kan du muligvis få refunderet vandafledningsafgiften for det spildte vand, som ikke er løbet i kloakken.
 
Sådan gør du
Udfyld blanketten SØG REFUSION og send den til os med dokumentation af følgende:
 • Hvor skaden er sket. Evt. med foto, der viser bruddets placering
 • Hvor stort vandspildet er (angiv i ca. m3)
 • Seneste måleraflæsning med angivelse af målernummer.
 • At skaden er udbedret af en autoriseret vvs-installatør, kopi af regning skal vedlægges.
 • At vandet ikke er løbet i kloakken. Vedlæg skitse af ejendommens vand- og afløbsinstallationer. Skitsen skal være udfærdiget af vvs-installatøren.
 
Ansøgningen sendes til:
Guldborgsund Forsyning
Gaabensevej 116
4800 Nykøbing Falster
 
eller send den på mail: forbrug@guldborgsundforsyning.dk
 
Ansøgningen bliver behandlet og besvaret inden for 14 dage efter modtagelsen.
 
OBS
Vær opmærksom på, at der skelnes mellem synlige og ikke synlige installationer.
Her er nogle eksempler på synlige installationer, hvor der ikke ydes refusion:
 • Utæt toilet
 • Hvor man har kunnet se vandet løbe, uden at man har gjort noget
 • Ventiler i installationer, der lukker – fx magnetventiler, rørafbrydere m.v.
 • Sprængt slange til opvaske- eller vaskemaskine
 • Frostsprængning
 • Utæt sikkerhedsventil
 • Hvor ejeren har ladet vandet løbe i længere tid efter, at vandværket har meddelt om et overforbrug.
 • Vandforbrug til maskiner, der ikke er justeret ordentligt.
 • Udendørs haner, eventuelt med slange.
 
Eksempler på ikke-synlige installationer, hvor der ydes refusion:
 • Rør under gulve uden adgang til kontrol.
 • Rør indmuret i gulve eller vægge.
 • Rør i jord mellem bygninger og/eller bygværker
 
Så meget kan du få refunderet
For helårsboliger kan der ydes refusion for det forbrug, der overstiger de seneste 3 års gennemsnitsforbrug plus 100 %. Dog skal der minimum betales for 200 m3.
 
For sommerhuse gælder det samme, dog minimum et forbrug på 100 m3.
 
Refusion kan kun omfatte det seneste forbrugsår.