Hygiejneforskrifter til vandværker og ledningsnet

Vand er en vigtig fødevare på lige fod med mælk, juice, læskedrikke m.v.
 
Det er helt naturligt og meget vigtigt, at der holdes en høj hygiejne-standard både på vores vandværker, og ved arbejde på vores ledningsnet.
 
Derfor har vi som en vigtig del af vores ISO 22000 certificering udfærdiget 2 hygiejneforskrifter:
 
·       ISO 22000 hygiejneforskrift vandværker
·       ISO 22000 hygiejneforskrift ledningsnet
 
Hygiejneforskrifterne indgår som en fast del af vores samarbejde med vores eksterne leverandører.
 
Alle eksterne leverandører, der skal arbejde på vores vandværker eller på vores ledningsnet, skal sammen med en repræsentant for Guldborgsund Forsyning gennemgå forskrifterne, og efterfølgende skrive under på, at de har læst og forstået betydningen af forskrifterne.
 
Med deres underskrift skriver de endvidere under på, at de og dermed deres firma, hæfter for eventuelle omkostninger som vi måtte blive påført, hvis leverandøren afviger fra hygiejneforskrifterne.
 
Som bevis på, at de har gennemgået og underskrevet hygiejneforskrifterne, vil de eksterne leverandører få udleveret et personligt kort som dokumentation på, at de kender vores hygiejneforskrifter samt, at de er godkendt til at arbejde på vores vand-anlæg.   
 
Kortet er gyldigt i et år, og skal derfor fornys hvert år.
 
For at tydeliggøre hygiejneforskrifterne har vi lavet 2 korte film – en for hver hygiejneforskrift.
 
 
Hygiejneforskrifter vandledninger
 
 
Hygiejneforskrifter vandværker