ISO 22000-certificering

Med ISO 22000-certificering vælger Guldborgsund Forsyning at betragte selskabets vandværker som levnedsmiddelvirksomheder med deraf følgende skærpede krav til dokumentation af vandkvaliteten
 
Mens selv den mindste café er underlagt streng fødevarekontrol, bl.a. i form af den såkaldte Smiley-ordning, så er vandforsyningsvirksomheder ikke omfattet af tilsvarende krav. Det finder Guldborgsund Forsyning paradoksalt, eftersom rent vand indgår i al fødevareproduktion. Og det er baggrunden for, at forsyningsselskabet – som et af de første i landet – har valgt at blive ISO 22000 certificeret for at kunne dokumentere drikkevandskvaliteten i selskabets fire vandværker.
 
”Vi har simpelt hen besluttet at betragte Guldborgsund Vand som en levnedsmiddelvirksomhed og bruge de samme værktøjer til at dokumentere vores vandkvalitet, som mange store og velanskrevne fødevarevirksomheder bruger til at bevise, at de har styr på fødevaresikkerheden, ” udtaler Niels Rasmussen, der er produktionschef i Guldborgsund Forsyning.
 
Niels Rasmussen glæder sig over ISO 22000-certificeringen, som er et led i forsyningsselskabets strategi om bl.a. at skabe størst mulig tryghed for kunderne og samtidig sikre færrest mulige driftsforstyrrelser og en miljømæssig forsvarlig drift.
 
”Forbrugerne forventer sikre fødevarer, og samfundets store fokus på fødevaresikkerhed gør, at det ikke er tilstrækkeligt kun at leve op til lovkravene. Uanset hvilken position man indtager i fødevarekæden, kan man være sikker på at blive draget til ansvar, hvis noget går galt. Og derfor er det vigtigt at kunne dokumentere sine processer,” siger Niels Rasmussen og undrer sig samtidig over paradokset i, at selv den mindste café er underlagt fx Smiley-ordningen, som er væsentligt skrappere end de krav, som stilles til vandværker.
 
ISO 22000 er en international standard, der foreskriver en meget systematisk metode til at identificere og styre risici i forbindelse med fødevaresikkerhed. Dermed er ISO 22000 et vigtigt værktøj, både når det gælder forebyggende, styrende og afhjælpende indsatser. Certificeringen danner således rammen for organisationen og strukturen i virksomheden, samler procedurer og arbejdsgange under ét system og fastlægger ansvars- og kompetenceområder med udgangspunkt i såkaldte HACCP-principper. HACCP står for Hazard Analysis and Critical Control Point. Begrebet oversættes ofte på dansk til ’risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter’. Dette er en arbejdsmetode, hvis sigte er at identificere og kontrollere farer og risici inden for fødevarehåndtering.
 
Hvis du ønsker yderligere oplysninger vedr. vandkvalitet, parametre m.v. er du velkommen til at kontakte produktionschef Niels Rasmussen på tlf. 41876902 eller mail nir@guldborgsundforsyning.dk