Prisliste vand

Alle priser er inkl. 25% moms
Vandpris   2020 2021
Vandpris Pr. m3 8,75 9,75
Statsafgift pr. 1/2-2021* Pr. m3 7,73 7,96
Drikkevandsbidrag Pr. m3 0,24 -
Vandpris ialt afgift og bidrag Pr. m3 16,71
17,71
*Statsafgift 1/1-2021-31/1-2021 Pr. m3 7,73 7,73
       
Fast afgift parcelhusmålere Pr. år 971,00 971,00
       
Fast afgift erhvervsmålere Pr. år 3.278,00 3.278,00
       
Administrationsomkostning ved fordelingsregnskab   - 240,27
 
Tilslutningsafgifter    
Byområdet stikledning 2020 2021
Max. 1,5” og 10 m. længde 14.506,00 14.506,00
Ledningsafgift 3.943,00 3.943,00
Anlægstilskud
(for en forbrugerramme på indtil 250 m3)
1.263,00
 
1.263,00
 
Stikledning                                                          Beregnes i hvert enkelt tilfælde    
       
Uden for byområdet    
Engangsafgift - beregnes i hvert enkelt tilfælde    
     
Afbrydelse af vandstik 2020 2021
Asfalt 12.000,00 12.000,00
Fliser 10.000,00 10.000,00
Jord  8.000,00  8.000,00
 
 
De aktuelle vandpriser og faste afgifter for vandforsyning, samt tilslutningsafgifter og andre generelle priser – herunder ved for sen betaling, fremgår af Guldborgsund Forsynings prisblad. Her kan du også læse om vores betalingsterminer for de løbende á conto opkrævninger – dvs. forfaldsdag og sidste betalingsdag.
 
Download de aktuelle priser som pdf på vandforsyning fra Guldborgsund Forsynings vandværker