Download aflæsningsbog

Vi har udviklet en aflæsningsbog i Microsoft Excel, hvor du løbende kan indtaste dit forbrug af el, vand og fjernvarme og dermed få et detaljeret overblik over udviklingen i dit forbrug.