Prisstruktur skal motivere til klog opvarmningsadfærd

 
1. januar 2012 ændrede Guldborgsund Forsyning prisstrukturen for betaling af fjernvarme.  Formålet er at gøre det mere gennemskueligt for dig som forbruger at se, hvordan din afregningspris er sammensat. Og samtidig er målet at give alle et større incitament til at få mest muligt ud af fjernvarmevandet, som løber igennem installationerne. Ved at optimere varmeforbruget i den enkelte husstand kan vi nemlig alle sammen få en endnu lavere varmeregning. Og samtidig forbedrer vi miljøet.
 
Fast afgift
Tidligere betalte du en fast afgift i forhold til effekten af dine radiatorer – dvs. hvor mange watt dine radiatorer er i stand til at afgive. Det er ikke en tidssvarende måde at beregne den faste afgift på, fordi det indirekte fører til et stort varmespild. Derfor beregner vi i dag den faste afgift efter hvor mange kvadratmeter hus, der skal opvarmes. Det er til at forstå – enkelt og ligetil.
 
Afregning af det løbende forbrug
Fra 1960 til ca. 1985 betalte man efter mængden af fjernvarmevand. Det var godt for ejere af boliger med mange og store radiatorer, fordi de kunne opnå en stor afkøling og dermed reducere forbruget af kubikmeter fjernvarmevand. Men samtidig var det en uretfærdig afregningsform, fordi de forbrugere, som boede tættest på fjernvarmeværket, modtog det varmeste fjernvarmevand og dermed slap billigere end de forbrugere, som lå yderst i ledningssystemet.
 
Derfor gik man over til at betale efter forbruget i kilowattimer. Dvs. at alle betalte det samme – nemlig det faktiske forbrug af varme.
 
Svagheden ved denne afregningsform er imidlertid, at fjernvarmevandet ofte ikke afkøles optimalt, inden det sendes tilbage i ledningsnettet.
 
Derfor ændrede vi fra 1. januar 2012 afregningsformen for det løbende forbrug, således at 10 % af regningen vedrører mængden af forbrugt fjernvarmevand, mens de 90 % uændret er baseret på forbruget af kilowattimer.
 
På den måde ønsker vi at motivere til klog opvarmningsadfærd.
 
Hvad klog opvarmningsadfærd nærmere går ud på, kan du læse mere om i brochuren ’Fjernvarme er billig – men nu kan det blive endnu billigere’.
 
Du kan downloade brochuren som pdf-fil via dette link