Prisliste varme

Alle priser er inkl. 25% moms
Takster for fjernvarme 2019 2020
Fjernvarmepris    
Pr. kWh 0,473 0,4923
m3 Gennemstrømning 1,97 2,05
Målerafgift    
Normal måler 499,00 519,35
Storforbrugermålere 1) 1.560,00 1.623,63
Nettabsberegning 2) 250,00 260,20
Fast årlig afgift    
Antal m² jf. BBR 29,22 30,42
1) Storforbrugermåler opsættes typisk ved forbrug over 5 m3 i timen
2) Nettabsberegning vedrører alene boligselskaber efter indgået aftale
 
 
Tilslutningsbidrag 2019 2020
Boliger - investeringsbidrag frem til skel    
Fritliggende enfamiliehuse 12.865,00 0,00
Kæde / rækkehus - pr. bolig 9.059,00 0,00
Etageboliger og almene familieboliger - pr. bolig 6.590,00 0,00
Ungdomsboliger - pr. bolig 3.198,00 0,00
Erhverv    
Investeringsbidrag for erhvervs- og industriejendomme - betales pr. m2  jf. BBR 27,34 27,34
     
Stikledninger pr. meter    
28 mm PEX 1.524,00 1.524,00
32 mm PEX 1.612,00 1.612,00
40 mm PEX 1.750,00 1.750,00
50 mm PEX 2.090,00 2.090,00
60,3 mm PEX 2.465,00 2.465,00
76 mm PEX 2.589,00 2.589,00
     
  2019 2020
Asfalt 28.000,00 28.000,00
Fliser 24.000,00 24.000,00
Jord 20.000,00 20.000,00
 
De aktuelle fjernvarmepriser og faste afgifter for varmeforsyning, samt tilslutningsafgifter og andre generelle priser – herunder ved for sen betaling, fremgår af Guldborgsund Forsynings prisblad. Her kan du også læse om vores betalingsterminer for de løbende á conto opkrævninger – dvs. forfaldsdag og sidste betalingsdag.
 
Download de aktuelle priser på varme fra Guldborgsund Forsyning