Sådan fungerer din varmeunit

En fjernvarmeunit er et komplet system, hvor det varme vand produceres, og hvor trykket til radiatorerne reguleres. Unit’en fylder ikke meget, men indeholder alligevel alle de komponenter, som skal til for at sikre dig en problemfri varmeforsyning. De væsentligste komponenter er:
 
 
Varmeveksler I. 
Fjernvarmevandet fra varmeværket løber igennem en varmeveksler, hvor varmen overføres til boligens centralvarmesystem eller brugsvand. Dette kaldes indirekte opvarmning eller to-kreds system.
Varmeveksleren giver dig mulighed for selv at bestemme fremløbstemperaturen inde i huset og dermed sikre en god energiøkonomi. Samtidig sikrer varmeveksleren, at husets installationer er helt adskilt fra fjernvarmesystemet uden for huset. Det betyder, at en eventuel vandskade i tilfælde af et sprængt rør eller en lækket radiator bliver langt mindre.
 
Endvidere er trykket i centralvarmesystemet lavere end trykket i fjernvarmenettet, hvilket yderligere reducerer risikoen for skade på ejendom og inventar, fx som følge af en radiatorsprængning. Dette er særligt aktuelt i ældre huse med gamle radiatorer og rør.
 
Derudover sikrer varmeveksleren en god afkøling af fjernvarmevandet.
 
Varmeveksler II
I de helt moderne units er der indbygget en brugsvands-varmeveksler, som sørger for varmt brugsvand. Varmeveksleren kører kun, når der tappes varmt vand, hvilket sikrer en god energiøkonomi.  I ældre installationer findes der ofte en varmtvandsbeholder, som er lidt mindre energiøkonomisk fordi vandet i beholderen løbende holdes varmt – også selvom der ikke forbruges varmt vand.
 
Trykdifferensregulator
Reguleringen af centralvarmevandets fremløbstemperatur foretages af en motorventil, der er placeret i fjernvarmevandets returløb samt en føler, der er placeret i centralvarmevandets fremløb. Begge kan styres via et kontrolpanel eller et vejrkompenseringsanlæg.
 
Trykudligner
En trykudligner (ekspansionsbeholder) optager vandudvidelsen i anlægget, når vandet varmes op.
Cirkulationspumpe
Cirkulationspumpen pumper opvarmningsvandet rundt i huset. Hvis der er en cirkulationspumpe på det varme vand, sørger denne for brugsvandscirkulation – dvs. at pumpen sikrer varmt vand ved tappestedet uden ventetid.
 
Forbrugsmåler
Dit anlæg er forsynet med en Kamstrup-forbrugsmåler, som automatisk fjernaflæser og registrerer dit forbrug. Du kan læse mere om, hvordan forbrugsmåleren virker og aflæses her.
 
Måske kan det betale sig at udskifte den gamle fjernvarmeunit
Alle nye fjernvarmeinstallationer sker automatisk med anvendelse af den nyeste unit-teknologi.
 
I mere end 300.000 danske huse er fjernvarminstallationerne imidlertid mere end 20 år gamle, og mange af dem fråser med energien. En ny og energieffektiv fjernvarmeinstallation reducerer din varmeregning, og den fylder desuden mindre og er pænere at se på.
Når du skal have udskiftet en fjernvarmeunit, bør du vælge en såkaldt plusinstallation – dvs. en unit med indbygget brugsvands-varmeveksler, der sikrer et ekstra lavt varmetab.
 
Fordele ved at udskifte din gamle fjernvarmeunit
Du sparer penge hvert år
Du sparer stort på udledningen af CO2
Husets værdi forøges
Du opnår en visuel forbedring