Forbrugervalg

Valg af nye forbrugerrepræsentanter til
Guldborgsund Forsyning 

VALG AF NYE FORBRUGERREPRÆSENTANTER TIL
GULDBORGSUND FORSYNING

Til oktober 2021 skal der gennemføres ordinært valg af 2 forbrugerrepræsentanter og 2 suppleanter til bestyrelserne for Guldborgsund Vand A/S og Guldborgsund Spildevand A/S. Forbrugerrepræsentanterne og deres suppleanter vælges til begge bestyrelser samtidigt. Valget gælder for en fireårig periode, der starter 1. januar 2022.

Alle myndige personer kan stille op til valget, og kandidaten skal anbefales af minimum 10 fysiske personer (stillere). Stillerne skal være myndige, og være forbrugere hos Guldborgsund Forsyning. Stillerne skal registreres her på Guldborgsund Forsynings hjemmeside senest den 3. september 2021, kl. 12.00, samtidig med at kandidaten meddeler sit kandidatur.

Valget kommer til at foregå elektronisk
Bestyrelsen i Guldborgsund Forsyning har besluttet, at valget skal foregå elektronisk. Det indebærer bl.a., at man ikke behøver at bevæge sig til Nykøbing for at stemme. Stemmeafgivelse kan altså ske hjemme fra sofaen ved hjælp af en pc eller iPad, hvor man nemt og enkelt logger ind i stemmeboksen ved hjælp af NemID eller kundenummer og adresse. Samtidig kommer valghandlingen til at strække sig over 5 dage, så alle har god tid til at afgive deres stemme.

Sådan bliver du kandidat
For at kunne opstille som kandidat, skal du være oprettet som bruger på stemonline.dk. Dette gøres ved at oplyse navn, e-mail samt vælge en personlig adgangskode.

Når du er oprettet som bruger, og er logget ind, bliver du mødt at en formular med en række felter, som skal udfyldes.

Beskrivelse af felter:

  • Valider e-mail. Ved at du validerer din e-mailadresse, sikres det, at Guldborgsund Forsyning efterfølgende kan kommunikere med dig.
  • Kontaktoplysninger. Her indtaster du de mest almindelige kontaktoplysninger. Det er kun dit navn som offentliggøres og deles på stemmesedlen. Øvrige informationer er kun synlige for Guldborgsund Forsyning.
  • Billeder. Her kan du uploade og beskære dit billede, som offentliggøres ved visning på stemmesedlen.
  • Beskrivelse. Her kan du opstille en kort beskrivelse på maks. 400 karakterer. Der kan ikke bruges punktopstillinger, farver, understregninger eller nogen anden tekstformateringer. Det er et rent tekstfelt.
  • Stillere. Her findes oplysning om, hvordan du som kandidat kan indhente stillere. Desuden kan du se en liste med de stillere, som har registreret sig. Se også særskilt beskrivelse nedenfor.

Indsend ansøgning. Når du har udfyldt alle felter og indhentet det nødvendige antal stillere, kan du godkende og indsende sin ansøgning.

Indhentning af stillere
Indhentning af stillere gøres ved, at du som kandidat sender en mail til de personer du ønsker som stillere for dig. Mailen skal indeholde et link samt en kandidatkode. Der ligger et eksempel i formularen på en e-mail med både link og kandidatkode, som blot kan kopieres og sendes til stilleren.

Krav til at være stiller
• En stiller skal være stemmeberettiget til det pågældende valg. (se valgregulativet)

• En stiller må ikke være bosiddende i samme husstand som kandidaten, vedkommende ønsker at stille for.

Er du stiller
Når en person ønsker at registrere sig som stiller for en kandidat, skal vedkommende logge ind med sit NemID. Herefter skal vedkommende taste sit CPR-nummer og give samtykke til, at dette benyttes til validering igennem NemID og CPR-registeret.

Herefter indtastes den kandidatkode, stilleren har modtaget på e-mail fra kandidaten og klikkes Opret.

Når en stiller er registreret, vil det fremgå af stilleroversigten. Her vil det også fremgå hvilke(n) kandidat(er), vedkommende stiller for.

Kontakt Guldborgsund Forsyning

Skriv til os, hvis du har spørgsmål. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.

Kontakt Guldborgsund Forsyning
Spørgsmålet vedrører: