Varme

Det er billigt. Det er nemt. Og det er miljøvenligt.

Guldborgsund Varme forsyner ca. 6.600 kunder i Nykøbing F., Ønslev, Eskilstrup, Ovstrup og Gundslevmagle samt Systofte med fjernvarme. Fjernvarmeforsyningen omfatter et ledningsnet på sammenlagt 232 km.

Sammen passer vi på Lolland-Falster
– med bæredygtig fjernvarme fra din lokale varmeforsyning.

Vi er vilde med naturen på Lolland-Falster. De grønne skove, de stejle skrænter og de hvide sandstrande. Derfor leverer vi kun fjernvarme, der er baseret på CO2-neutrale biobrændsler – uden brug af fossile brændstoffer. Når du varmer dit hjem op med fjernvarme fra Guldborgsund Forsyning, er du altså med til at passe på vores fælles hjem, Lolland-Falster.

Det er ovenikøbet billigt – så billigt, at vi i de sidste 15 år stort set har kunnet holde fjernvarmepriserne på samme lave niveau.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til din varmeforsyning.

Råd og vejledning

Har du behov for hjælp her og nu - ring på 72 44 12 12 i vores åbningstider: Mandag- torsdag 09-14 og fredag 09-12

Vagttelefon - uden for almindelig åbningstid ring 72 44 12 15

Her er en række gode råd og ideer til, hvordan du sparer på dit varmeforbrug. 

 • Vær opmærksom på afkølingen af fjernvarmevandet. En varmeinstallation skal på årsbasis helst kunne præstere en afkøling på mere end 35º C.
 • Installer en varmeveksler.  Hvis du ikke allerede har en varmeveksler (er i dag obligatorisk ved alle nye installationer), er det en rigtig god investering. En anden stor fordel ved at have en varmeveksler er, at husets installationer er helt adskilt fra fjernvarmesystemet uden for huset. Det betyder, at en eventuel vandskade i tilfælde af et sprængt rør eller en lækket radiator bliver langt mindre.
 • Hold en passende lav temperatur i varmtvandsbeholderen. Temperaturen på det varme brugsvand bør ligge mellem 55ºC og 60ºC. Ved højere temperaturer opstår der risiko for tilkalkning af varmtvandsbeholderen eller gennemstrømningsvandvarmeren.
 • Tjek med regelmæssige mellemrum, at varmtvandsbeholderen/gennemstrømningsvandvarmeren fungerer korrekt. Det gør du ved at lægge hånden på returrøret, som ikke bør være mere end håndvarmt. Faktisk må det gerne føles lidt koldt.
 • Store radiatorer øger afkølingen.
 • Hold særligt øje med gulvvarmen. Gulvvarme uden automatisk regulering er ofte årsag til dårlig afkøling.
 • Brug alle radiatorer i sammenhængende rum. Der er intet sparet ved at skrue helt op for en enkelt radiator i ét rum og lukke for de andre.
 • Regulér rumtemperaturen med termostaterne.
 • Luft ud med omtanke. Den bedste måde at lufte ud på er at skabe gennemtræk 5-7 minutter. Undgå at lade vinduer stå på klem i længere tid ad gangen.
 • Pejs er kun for hyggens skyld. En pejs trækker opvarmet luft ud af rummet, når der er ild i den. Hvis du ønsker at hygge dig med åben ild bør du få en brændeovnsindsats til pejsen. Det reducerer luftudskiftningen betydeligt.

Graddage er et mål for, hvor koldt det har været, og hvor meget energi der bruges til rumopvarmning. Graddagetallet kan bruges til at sammenligne energiforbruget pr. måned med en normalmåned og pr. år med et normalår.

Energiforbrug til brugsvand indgår ikke, da det ikke er afhængigt af udetemperaturen.

Læs mere om graddage på Teknologisk Instituts hjemmeside eller klik her

For at forenkle aflæsningen af dit varmeforbrug har du en Kamstrup forbrugsmåler.

Måleren er forsynet med en lille sender, som sikrer, at dit forbrug automatisk indrapporteres til Guldborgsund Forsyning. Dermed undgår vi helt at ulejlige dig ved måleraflæsning.

Den indbyggede sender overfører kun forbrugsdata fra måleren, når den bliver ’spurgt’ fra Guldborgsund Forsyning. Normalt sker det en gang om måneden.

Dataoverførslen sker helt lydløst og varer blot nogle få sekunder. Data overføres via radio, GSM eller kabel. Alle Kamstrups kommunikationsmoduler overholder de internationale regler og specifikationer, når det gælder elektromagnetisk udstråling.

Senderens udstråling og sendeeffekt er ganske ufarlig og kan sammenlignes med andre apparater, som findes i de fleste husstande i dag:

 • TV-apparater
 • Fjernbetjeninger
 • PC’ere
 • Babyalarmer
 • Trådløs dørklokke

En typisk Kamstrup forbrugsmåler sender med en effekt, som ligger mellem 10 og 500 mW i den korte tid, fjernaflæsningen varer. Til sammenligning har en almindelig mobiltelefon en effekt på 2.000 mW.

 

Du betaler for mængden af kubikmeter (m3) fjernvarmevand, der løber igennem dit anlæg. Jo større mængde vand, der skal til for at opvarme dit hjem og dit brugsvand, jo større bliver din varmeregning. Der er derfor penge at spare ved at udnytte varmen i dit fjernvarmevand bedst muligt. Jo bedre din afkøling af fjernvarmevandet er, jo mere varme får du for pengene.

En god afkøling ligger på ca. 35 grader eller højere.

Ved at forbedre din afkøling af fjernvarmevandet sparer du ikke blot penge. Du skåner samtidig miljøet, da Guldborgsund Forsyning skal opvarme og cirkulere en mindre mængde fjernvarmevand.

Nej, det gør du ikke.
Når du har fået en ny måler (gælder også de gamle), så får du som udgangspunkt ikke automatisk besked fra Guldborgsund Forsyning i tilfælde af unormalt højt forbrug.
Derfor er det en god idé løbende at holde øje med dit forbrug på måleren, da det altid er kundens eget ansvar at holde øje med forbruget.

En fjernvarmeunit er et komplet system, hvor det varme vand produceres, og hvor trykket til radiatorerne reguleres. Unit’en fylder ikke meget, men indeholder alligevel alle de komponenter, som skal til for at sikre dig en problemfri varmeforsyning.

Måske kan det betale sig at udskifte den gamle fjernvarmeunit
Alle nye fjernvarmeinstallationer sker automatisk med anvendelse af den nyeste unit-teknologi.

I mere end 300.000 danske huse er fjernvarminstallationerne imidlertid mere end 20 år gamle, og mange af dem fråser med energien. En ny og energieffektiv fjernvarmeinstallation reducerer din varmeregning, og den fylder desuden mindre og er pænere at se på.

Når du skal have udskiftet en fjernvarmeunit, bør du vælge en såkaldt plusinstallation – dvs. en unit med indbygget brugsvands-varmeveksler, der sikrer et ekstra lavt varmetab.

Fordele ved at udskifte din gamle fjernvarmeunit
Du sparer penge hvert år
Du sparer stort på udledningen af CO2
Husets værdi forøges
Du opnår en visuel forbedring

Guldborgsund Forsyning tilsætter med jævne mellemrum grøn farve til fjernvarmevandet.

Hvis vandet i din vandhane bliver grønt, er din vandvarmer utæt. Det betyder, at det grønne fjernvarmevand løber over i dit varme brugsvand. Hvis det sker, skal du kontakte en VVS-installatør.

 

Legionellabakterier findes almindeligt i alle våde og fugtige miljøer og derfor også i vandsystemer

Legionellabakterier er almindelige i våde og fugtige miljøer. Bakterierne formeres bedst ved temperaturer mellem 25°C og 45°C og trives derfor ofte godt i varmtvandssystemer, hvor temperaturen er mellem 30°C og 50°C. Bakterierne kan ikke formere sig ved temperaturer under 20°C og over 50°C.

Hvordan bekæmpes legionellabakterier i varmtvandssystemet?

Hvis temperaturen i varmtvandsanlægget er sænket for meget for at spare på energien, kan det give problemer med legionella, ligesom stillestående vand kan forstærke problemet.

Hvis der er konstateret legionellabakterier i varmtvandssystemet, er det vigtigt at få bekæmpet problemet. Ved en vandtemperatur på 50°C dør 90 % af legionellabakterien inden for 2 timer. Ved en temperatur på 60°C dør 90 % af legionellabakterierne inden for 2 minutter, og ved en temperatur på 70°C dør alle legionellabakterierne med det samme.

Ved et højt indhold af legionellabakterier (mere end 10.000 legionellabakterier/liter), anbefales det at desinficere varmtvandssystemet. Dette gøres bedst ved at udslamme varmtvandsbeholderen og derefter gennemskylle alle ledninger med 60-65°C varmt vand i en halv time. Det varme vand skal nå alle rør – også cirkulationsstrengen. Har du først haft legionella i et lavtemperaturanlæg, bør dette forebyggende gøres 1-2 gange om ugen. Helt generelt er det også en god idé at desinficere termisk ugentligt, for at forebygge et eventuelt legionella-udbrud.

Dimensionering af varmtvandssystemet skal ske, så der ikke er døde ender og tapsteder, der sjældent bruges og en eventuelt beholders volumen skal tilpasses forbruget.

Rensning og desinfektion af brusehoveder og lignende skal foretages jævnligt.

Normalt er et fjernvarmeanlæg problemfrit. Men der kan være en defekt ventil, der kan opstå en utæthed et sted, eller måleren kan måske svigte.

Jævnlige tjek af dit forbrug sparer ærgrelser ved en ekstra regning. Du kan gå ind på vores selvbetjening og følge dit forbrug

For at kunne se dine forbrugsdata skal du logge ind med brugernavn og adgangskode, som du finder på din varmeregning.

Ved at følge dit varmeforbrug tæt, får du mulighed for at blive mere bevidst om dine vaner og dit forbrug. Ved at ændre dine vaner kan du spare penge på din varmeregning og samtidig gøre noget godt for miljøet.

I forbindelse med, at vi er i gang med at skifte alle vores vand- og varmemålere i vores forsyningsområde, vil der være begrænset adgang til forbrugsdata på selvbetjeningsportalen i 2024.
Fra den 1. juli 2024 bliver der ikke længere hjemtaget elektronisk data fra ikke udskiftede målere, da vi samtidig med målerskift også skifter alt vores netværksudstyr til at kunne hente data fra de nye målere.

Kontakt Guldborgsund Forsyning

Skriv til os, hvis du har spørgsmål. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.

Kontakt Guldborgsund Forsyning
Spørgsmålet vedrører: