Vores værdier

Lige siden Guldborgsund Forsyning blev til i januar 2010, har organisationens vision, mål og værdier taget afsæt i ’De 5 Gyldne Dråber’.

Vores værdier, mål og resultater

Guldborgsund Forsyning ønsker at bidrage til det gode liv på Lolland-Falster. Lige siden Guldborgsund Forsyning blev til i januar 2010, har organisationens vision, mål og værdier taget afsæt i ’De 5 Gyldne Dråber’.

’De 5 Gyldne Dråber’ er:

• Pris. Vores forsyninger skal leveres til en stadigt lavere pris målt i faste priser.

• Driftssikkerhed. Der skal være færrest mulige driftsforstyrrelser, både for planlagte og ikke planlagte aktiviteter og hændelser – herunder naturfænomener som ekstreme nedbørsmængder m.v.

• Tryghed. Vores kunder skal trygt kunne modtage vand og varme samt aflede spildevand baseret på en miljømæssigt hensynsfuld og økonomisk effektiv drift.

• Miljø. Vi skal opføre os miljømæssigt forsvarligt som selskab – og vi skal bidrage til et bedre miljø via de interessenter (kunder såvel som leverandører), som vi samarbejder med.

• Service. Vi ønsker fortsat at udvikle Guldborgsund Forsyning med fokus på høj kundetilfredshed og faglig professionalisme.

Du kan læse vores årsberetninger her: Enhedsvisning (virk.dk) 

Guldborgsund Forsyning ønsker at være en forsyning i balance. Det betyder, at vi stræber efter økonomisk balance, miljømæssig balance, teknologisk balance og balance mellem kundernes behov og selskabets muligheder. Er du interesseret i at vide mere om dette, kan du læse vores Strategiplan 2019-2022 

Vi udvikler os hele tiden
Hos Guldborgsund Forsyning vil vi gerne gøre det bedre – hele tiden. Derfor renoverer vi løbende vores faciliteter og bygger nye anlæg, så vi kan blive endnu mere driftssikre og levere vand, varme og spildevandsafledning af høj kvalitet.

Vil du vide mere om vores konkrete projekter lige nu?
Læs mere her:
Projektkatalog 2021-2023 
Projektkatalog 2020-2022 

Det har vi opnået
Vi har allerede nået meget, siden vi startede i 2010, og der sker hele tiden nye, spændende ting i Guldborgsund Forsyning. Vi renoverer, forbedrer, bygger nyt, effektiviserer og arbejder hele tiden på at mindske vores miljøpåvirkning.

Kontakt Guldborgsund Forsyning

Skriv til os, hvis du har spørgsmål. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.

Kontakt Guldborgsund Forsyning
Spørgsmålet vedrører: