Gedser - Hjemmeside
Gedser

Nyt renseanlæg i Gedser indviet

Guldborgsund Forsyning indviede d. 27. januar 2022 sit nye renseanlæg i Gedser.

Niels Rasmussen, der er adm. direktør i Guldborgsund Forsyning fremhævede i sin velkomst, at der er tale om den tredje indvielse af et nyt renseanlæg i forbindelse med det store renoveringsprojekt ’Mod nye tider’.

”Og hvor er der sket meget, siden vores bestyrelse d. 25. marts 2019 vedtog dette store renoveringsprojekt, og vi i efteråret 2019 gik i jorden for første gang. Hvilket faktisk skete nogle få kilometer herfra – oppe i Gedesby. Herfra er der blevet anlagt en transportledning, som nu leder spildevandet fra Gedesby til det nye anlæg i Gedser,” sagde Niels Rasmussen.

Han rettede en tak til sin bestyrelse ’for den modige beslutning’ og rettede derefter en stor tak til projektets hovedentreprenør, Troels Jørgensen A/S og deres underleverandører for veludført arbejde. Han sendte ligeledes roser til projektets rådgivere EnviDan. Til sidst takkede han sine egne medarbejdere, ”som ud over at holde liv i det gamle anlæg, også med ildhu og entusiasme har engageret sig i processen med renovering af anlægget.”

Herefter blev ordet givet videre til Guldborgsund Forsynings bestyrelsesformand, Ole Bronné Sørensen. Han udtrykte indledningsvis sin begejstring over det nye anlæg.

”Jeg er ærligt talt benovet over det, jeg ser her i dag. Tænk hvilken forvandling, der er sket siden jeg – sammen med Mia Frederiksen fra vores hovedentreprenør, Troels Jørgensen A/S, og min bestyrelseskollega Camillo Krog, tog den første hårde tørn, da vi med en triple-spade 25. juni 2020 tog første spadestik til denne renovering. ”lød det bl.a. fra formanden.

Kristian Wilken Jul Petersen, der er byggeleder hos hovedentreprenøren, Troels Jørgensen A/S fremhævede efterfølgende, at ”der lige fra starten har været en god og åben dialog, både med Guldborgsund Forsyning som bygherre og bygherrerådgiver EnviDan samt vores egne rådgivere, NIRAS, omkring udformningen af projektet og hvordan vi fik brugerønskerne passet ind.”

”Det kræver jo en del fleksibilitet fra alle parter at få renoveringen og byggeriet til at køre samtidig med et renseanlæg, som er i fuld drift. Der opstår jo altid lidt udfordringer undervejs, men når bare man har en god dialog og får et hurtigt svar, så går det hele jo alligevel,” sagde Kristian Wilken og fremhævede ikke mindst den høje sikkerhedsstandard, som har kendetegnet projektet.

Dermed sluttede talerækken og hele selskabet bevægede sig ud foran renseanlæggets multibygning, hvor bestyrelsesformanden Ole Bronné Sørensen foretog overklipning af en rød snor og dermed erklærede det nyrenoverede renseanlæg for officielt indviet.

Rejsegilde på nyt renseanlæg i Gedser

Guldborgsund Forsyning holdt tirsdag den 15. juni rejsegilde på det nye renseanlæg i Gedser. Det var det sidste rejsegilde i forbindelse med det store renoveringsprojekt ’Mod nye tider’, der er det største anlægsprojekt i forsyningens historie med en samlet anlægssum på mere end 300 mio. kr.

Både næstformanden for forsyningens bestyrelse Camillo Krog, der vikarierede for en sygemeldt formand, og Adm. direktør Niels Rasmussen fremhævede indledningsvis i deres taler det glædelige i, at rejsegildet fandt sted samtidig med, at Corona situationen begynder at se lysere ud.

Samtidig rettede de en stor tak til byggeriets hovedentreprenør Troels Jørgensen i Kettinge, sammen med selskabets underentreprenører og håndværkere, for et godt og veludført arbejde. De fremhævede ligeledes det gode samarbejde, der har været under hele projektet.

Det nye anlæg

Det nye Gedser Renseanlæg er i princippet et helt nyt anlæg, der er opført ved siden af det gamle, hvorefter der foretages en omkobling. Samtidig bliver trykledningen fra Gedesby Renseanlæg, som faktisk allerede er færdig, koblet på anlægget, og derefter rives det eksisterende renseanlæg i Gedesby ned. Endvidere kobles den nye trykledning fra Scandlines færgeterminalen i Gedser Havn, som også er færdiganlagt, på det nye renseanlæg.

Forud for sin tid

”Det nye renseanlæg vil på flere punkter være forud for sin tid,” pointerede Camillo Krog. ”Anlægget vil kunne styres fra driftens hovedkontor, og produktionen skal kun besøge anlæggene ved normal drift og vedligeholdelse.”

Entreprisen omfatter bl.a. en multibygning. Det er en nyskabelse, som er indført på alle de nye renseanlæg, vi bygger i forbindelse med ’Mod Nye Tider’. Og ud over at det er et arkitektonisk flot bygningsværk, som man måske ikke lige forventer at møde på et renseanlæg, så indkapsler Multibygningen alle installationer (inkl. slambehandling) i et lukket miljø med undertryk i lokalerne og aktivt kulfilter på udsugningen, så både støj- og lugtgener minimeres.”

Det nye renseanlæg i Gedser indvies i oktober.

Tog 1. spadestik med triple-spade

Torsdag den 25. juni 2020 markerede Guldborgsund Forsyning opstarten på totalrenovering af Gedser Renseanlæg, som er den femte og sidste hovedentreprise i renoveringsprojektet ’Mod nye tider’. Arrangementet blev vanen tro indledt med et lille flagritual. Først strøg Carsten Jacobsen, der er produktionsleder for Spildevand Proces, det gamle frønnede Guldborgsund Forsyning flag for dermed at markere, at en æra er slut. Derefter hejste Camillo Krog, der er næstformand for bestyrelsen i Guldborgsund Forsyning et særligt byggepladsflag, som vil vaje over byggepladsen indtil man en gang i efteråret 2021 kan indvi det nye anlæg. Og derefter hejste byggeleder Kristian Wilken Jul Petersen fra Troels Jørgensen A/S selskabets firmaflag. ”Så er de indledende øvelser overstået, og vi kan nu se frem mod en forhåbentlig gnidningsfri byggeproces, hvor Troels Jørgensen, vil omskabe dette nedslidte renseanlæg til et nyt og moderne anlæg,” udtalte formanden for Guldborgsund Forsynings bestyrelse, Ole Bronné Sørensen. ”Heldigvis er det ikke så kompliceret. Projektet er mere eller mindre en kopi af anlægget i Stubbekøbing, som Troels Jørgensen jo også er hovedentreprenør på. Og denne opgave er oven i købet lidt nemmere at gå til, fordi det gamle anlæg kan fungere uforstyrret i hele byggeperioden.” ”Altså skal I bare bygge et nyt renseanlæg her ude på den anden side af hegnet og koble om. Så er den ged barberet.” 

Forud for sin tid
Det nye Gedser Renseanlæg bliver dog et anlæg, som på flere punkter vil være forud for sin tid. Fx vil det være ubemandet langt det meste af tiden. Driftsfolkene vil nemlig kunne sidde på deres kontor i Nykøbing – eller for den sags skyld derhjemme – og styre anlægget ved hjælp af en iPad. Entreprisen omfatter opførelse af en multibygning, der indkapsler alle installationer (inkl. slambehandling) i et lukket miljø med undertryk i lokalerne og aktivt kulfilter på udsugningen, så både støj- og lugtgener undgås. Endvidere omfatter multibygningen mandskabsfaciliteter. Der skal også opføres en ny koncentreringstank og en pumpestation til retur- og overskudsslam. Til alle bygværker hører desuden nye maskin- og elinstallationer samt systemprogrammering. 

Gedesby tilkobles

Når det nye renseanlæg står færdigt, bliver trykledningen fra Gedesby Renseanlæg, som faktisk allerede er færdig, koblet på anlægget, hvorefter det eksisterende renseanlæg i Gedesby rives ned. Og samtidig kobles den nye trykledning fra Scandlines færgeterminalen i Gedser Havn, som netop er ved at blive anlagt, på det nye renseanlæg. ”I dag har vi en del problemer med slammet fra færgerne, som er så koncentreret, at det nogle gange næsten kan tage livet af vores renseanlæg. Men når det nye renseanlæg står færdigt, vil det koncentrerede slam fra færgerne blive doceret i passende mængder til at renseanlægget kan kapere det,” siger Ole Bronné Sørensen.
”Byggeperioden starter nu, og i oktober 2021 forventer vi at kunne indvi det nye anlæg. Til den tid kan vores truede bestand af bier også se frem til at få et godt sted at være, idet vi også her planlægger at tilplante de åbne arealer på renseanlægget med bi- og insektvenlige blomster. På den måde håber vi at kunne bidrage til at fastholde og gerne øge bestanden af bier samtidigt med, at vi reducerer omkostningerne til grønt vedligehold.” ”Og nu skal vi til det, som hele dette arrangement drejer sig om, nemlig at tage 1. spadestik. Og hvor vi hidtil har haft maskiner til at udføre det hårde arbejde, så skal vi nu selv i gang. Herovre har vi en særlig ’triple-spade’ – og med den vil Camillo og jeg samt Mia Frederiksen, der er adm. direktør i og ejer af Troels Jørgensen i fællesskab tage 1, spadestik til det nye anlæg.” 


Sidste kontrakt underskrevet

Kontraktskrivning i strålende sommersol. Formanden for bestyrelsen i Guldborgsund Forsyning, Ole Bronné Sørensen og adm. direktør Mia Frederiksen, Troels Jørgensen A/S, fører pennene, mens forsyningens næstformand Camillo Krog venter med afstand i baggrunden på, at det bliver hans tur til at signere kontrakten. Tirsdag den 16. juni 2020 skrev Guldborgsund Forsyning kontrakt med Troels Jørgensen A/S, Kettinge om renovering Gedser Renseanlæg. Kontrakten er den sidste af i alt fem i forbindelse med det store renoveringsprojekt ’Mod nye tider’, der samlet set er det største anlægsprojekt i Guldborgsund Forsynings 10 årige historie. Entreprisen omfatter opførelse af en multibygning, der indkapsler alle installationer (inkl. slambehandling) i et lukket miljø med undertryk i lokalerne og aktivt kulfilter på udsugningen, så både støj- og lugtgener undgås. Endvidere omfatter multibygningen mandskabsfaciliteter. Der skal også opføres en ny koncentreringstank og en pumpestation til retur- og overskudsslam. Samtidigt skal de eksisterende proces- og efterklaringstanke renoveres. Til alle bygværker hører desuden nye maskin- og elinstallationer samt systemprogrammering. Kontraktsummen lyder på 30,2 mio. kr., og renoveringen starter op 25. juni med forventet aflevering i oktober 2021. Når det nye renseanlæg står færdigt, bliver trykledningen fra Gedesby Renseanlæg, som allerede er færdig, koblet på anlægget i Gedser, hvorefter det eksisterende renseanlæg i Gedesby rives ned.