Billede af ny facade - redigeret
Marts 2022

Det nye anlæg til miljøvenlig slambehandling på renseanlægget i Frejlev har nu været i kontinuerlig drift siden 1. november 2021 og behandler på daglig basis 6-7 tons spildevandsslam. Siden indvielsen kort før jul er der gennemført to interessante analyser af gødningsaske fra anlægget. Begge dokumenterer som forventet, at anlægget også kan rense spildevandsslammet for PFOS og PFAS.