Forbrugervalg-2021
Marts 2023

Beslutningsreferaterne fra møderne i bestyrelserne for Guldborgsund Forsyning Holding, Guldborgsund Vand, Guldborgsund Varme, Guldborgsund Spildevand og Guldborgsund Forsyning (serviceselskabet) offentliggøres fremover på vores hjemmeside. Det indebærer, at alle interesserede kan læse om, hvad der foregår og besluttes i vores bestyrelser.