Marts nyhedsbrev 2024

Målerudskiftning skrider planmæssigt fremad

Udskiftning af forsyningens vand- og varmemålere skrider planmæssigt fremad. I midten af marts er der udskiftet i alt godt 3000 målere.

Projektet fortsætter resten af 2024, og vi forventer fortsat at alle ca. 18.000 målere er udskiftet ved udgangen af året. Du kan læse mere om målerudskiftningen på vores hjemmeside.

Sidste etape med kloakering i åbent land

Guldborgsund Forsyning offentliggjorde i februar måned et EU-udbud med kloakering af ejendomme i det åbne land. Der er tale om den sidste etape af kloakeringer i åbent land i henhold til kommunens aktuelle spildevandsplan, som er en konsekvens af statens vandområdeplaner.

Projektet omfatter ca. 115 ejendomme i delområder, hvor der allerede er etableret hovedledninger, og ca. 250 ejendomme i delområder, hvor der på nuværende tidspunkt ikke eller ikke i tilstrækkelig grad er etableret hovedledninger.

De berørte ejendomme er spredt ud over hele Guldborgsund Kommune og omfatter større og mindre klynger af ejendomme i og omkring bl.a. følgende byer: Sakskøbing, Majbølle, Krårup, Vester Kippinge, Nørre Alslev, Idestrup, Højet, Marrebæk og Gedser.
Disse områder forventes kloakeret i løbet af perioden 2024-2027.

I kommunens spildevandsplan, som er tilgængelig online, kan du læse mere om, hvilke ejendomme der er omfattet af projektet med forbehold for, at der kan ske ændringer i forbindelse med projektets planlægningsfase. Alle berørte grundejere bliver informeret i god tid før kloakering af deres ejendom.

Kom og vær med

Lige nu søger Guldborgsund Forsyning en arbejdskoordinator til spildevandsnettet til vores spildevand transportteam. Et job med gode muligheder for personlig og faglig udvikling.

Så er du interesseret i et job i forsyningssektoren – eller kender en, der er – så tjek inde på vores hjemmeside og læs stillingsopslaget under ’Om os/job hos os’.

Ole Bronné Sørensen.
Formand for bestyrelsen i Guldborgsund Forsyning