Billede til hjemmeside - nyheder
November nyhedsbrev 2023

Mindre prisstigninger for 2024

I en tid, hvor inflationen og energipriserne fortsat er høje, kan Guldborgsund Forsyning informere sine kunder om, at der på trods af dette, kun kommer mindre prisstigninger frem til udgangen af 2024. Det fremgår af selskabets budgetter for det nye år, som bestyrelsen netop har godkendt.

På baggrund af budgetterne for 2024 kan en gennemsnits- familie på 2 voksne og 2 børn i et parcelhus, som er både vand-, varme- og spildevandskunde hos forsyningsselskabet, imødese en mindre stigning på forsyningens priser i 2024, som samlet set udgør lige under 150 kr. om måneden i forhold til 2023.

Påbegynder udskiftning af målere

20. november påbegyndte Guldborgsund Forsyning udskiftningen af gamle vand- og varmemålere. De gamle målere udskiftes med nye og mere moderne målere. I alt skal der udskiftes ca. 10.000 vandmålere og omkring 7.000 varmemålere. Arbejdet kommer til at stå på frem til udgangen af 2024.

Udskiftningen, som er startet i Nykøbing, foretages af montører fra firmaet Nordic Meter Replacement A/S (NMR). De vil i god tid inden udskiftningen udsende et brev eller en mail til hver enkelt af selskabets kunder, hvor der står en dato samt et tidspunkt for, hvornår NMR kommer på besøg. Derudover modtager hver enkelt husstand supplerende information om udskiftningen, der tager ca. 20 minutter. Du kan også læse mere om målerudskiftningen på selskabets hjemmeside, og derudover vil selskabet også løbende informere via nyhedsbrevene i Folketidende.

Stormfloden i oktober

Selskabet blev som så mange andre, også påvirket af højvandet d. 20-21 oktober. Oversvømmelserne gav en hel del ekstra vand i pumpestationerne og dermed også ekstra vand ind på renseanlæggene. På det store renseanlæg i Nykøbing havde vi igen stor glæde af sparebassinerne, og der var således ikke overløb fra renseanlægget.
På Hesnæs renseanlæg forårsagede højvandet skader på ledningen til det rensede spildevand. Fejlen blev dog hurtigt udbedret og der var undervejs ikke overløb fra renseanlægget. Derudover blev selskabet ikke yderligere påvirket af det voldsomme vejr.

Gennemført ISO re-certificering

Guldborgsund Vand A/S blev d. 6. november auditeret af Force Technology. Formålet med auditten var at kontrollere, om vandselskabet fortsat lever op til kravene i fødevarestandarden ISO 22000. Denne standard er den samme, som andre fødevarevirksomheder og mejerier skal opfylde. Efter en hel dag audit konstaterede auditor, at selskabet fortsat opfylder kravene i ISO 22000 standarden. Med denne velgennemførte audit har selskabet nu i 12 år efterlevet og opfyldt kravene i ISO-standarden. Selskabets kunder kan derfor fortsat trygt drikke vandet fra vandhanen.  

Ole Bronné Sørensen.
Formand for bestyrelsen i Guldborgsund Forsyning