Oktober 2023 - hjemmeside 4
Oktober nyhedsbrev 2023

Husk – kun 3 ting i dit toilet

’Kun 3 ting i dit toilet. Sådan lyder budskabet i en kampagne, som en række danske forsyningsselskaber og brancheforeninger i spildevandssektoren står bag. Kampagnen kører nu på syvende år, men der er desværre stadigvæk mange, som ikke har forstået eller ikke følger dette budskab.

Det er således fortsat et stort problem, at mange skyller alt muligt – lige fra vatpinde, bleer, tamponer, engangsvaskeklude og vådservietter til hår og cigaretskodder – ud i toilettet. Den slags affald hører til i skraldespanden. Hvis affaldet bliver skyllet ud i toilettet, kan det give store problemer på vores pumpestationer og renseanlæg. Og det er også en bekostelig affære at rense eller reparere ødelagte pumper og øvrigt udstyr.

Nyt initiativ skal reducere CO2 udledningen

Spildevandsselskabet har installeret videoovervågning på de 4 nye renseanlæg i Nykøbing, Marielyst Stubbekøbing og Gedser. Med videoovervågning kan behovet for kørsel til de 4 anlæg begrænses, fx kørsel fra Nykøbing til Gedser for at lukke leverandører ind. Gevinsten ved at vi introducerer denne teknologi er bl.a. reduceret tidsforbrug for teknikkerne, reduceret brændstofforbrug og som følge heraf reduceret CO2 klimabelastning.

Nyt ISO 22000

6. november skal Guldborgsund Vand igen op til eksamen. Her skal vandselskabet nemlig igen auditeres for fortsat at kunne være ISO 22000 certificeret.

Som nogle af de første i landet blev Guldborgsund Forsynings fire vandværker, i henholdsvis Stubbekøbing, Nykøbing, Sakskøbing og Nysted, i 2012 ISO-22000 certificeret. Det indebærer skærpede krav til dokumentation af vandkvaliteten. Vi besluttede at betragte vores vandværker som levnedsmiddelvirksomheder og bruge de samme værktøjer til at dokumentere vores vandkvalitet, som mange store og velanskrevne fødevarevirksomheder, fx mejerier, bruger til at bevise, at de har styr på fødevaresikkerheden.

Siden har vi en gang om året været oppe til eksamen i form af en re-certificering, der foretages af et af myndighederne godkendt certificerings bureau. Du kan læse mere om, hvad det betyder at være ISO 22000 certificeret på vores hjemmeside.

Kom og vær med

Lige nu søger Guldborgsund Forsyning en projektleder og en byggeleder til vores Plan- og Projektteam med gode muligheder for personlig og faglig udvikling.

Så er du interesseret i et job i forsyningssektoren – eller kender en, der er – så tjek ind på vores hjemmeside og læs stillingsopslagene under ’Om os/job hos os’.

Ole Bronné Sørensen.
Formand for bestyrelsen i Guldborgsund Forsyning