Renovering af pumpebrønde
Opgradering af husstands-pumpestationer

Ca. 600 ejendomme på Østlolland får i løbet af de kommende år opgraderet deres kloak-pumpestationer. Det sker bl.a. af arbejdsmiljømæssige årsager og medfører ikke omkostninger for de enkelte grundejere.

Arbejderne indebærer, at pumpestationernes strømforsyning bliver flyttet op fra pumpebrønden til et vandtæt elskab over jordoverfladen. Det har nemlig vist sig at være uforholdsmæssigt vanskelig at komme til installationen i forbindelse med service og vedligeholdelse af pumpestationerne, hvor det kan være nødvendigt at afbryde strømmen.

Arbejderne medfører som nævnt ingen omkostninger for de respektive grundejere. Dog vil de løbende få besøg af en landinspektør, som skal afklare placeringen af elskabet i samarbejde med grundejeren. Efterfølgende vil der komme et gravehold og en elektriker, som udfører arbejderne. Dette vil de berørte grundejere løbende blive orientereret om.

De involverede grundejere vil i god tid før landinspektørens besøg modtage et brev fra forsyningen, der orienterer om det forestående arbejde.

Tidsrum: Flerårigt projekt

Sted: Ejendomme på Østlolland