Varmecentral 1
Reduktion af varmespild til glæde for klimaet og vores kunder

Hos Guldborgsund Forsyning er det vigtigt for os at bidrage til at reducere klimabelastningen og samtidigt sikre, at vores kunder får leveret miljøvenligt fjernvarme og ikke mindst til en god pris.

Set i det lys, har vi besluttet at forfølge en del af det årlige varmespild fra fjernvarme-ledningsnettet. Det samlede varmespild på 60.000 MWh, svarer til opvarmningen af ca. 3.300 ejendomme.

Guldborgsund Forsyning er derfor i gang med et projekt, hvor vi sektionerer fjernvarmenettet. Via nye ventiler køler vi det varme vand ned, ved hjælp af ”koldt” returvand. Målet er at sænke fremløbstemperaturen med ca. 6 grader på den største del af fjernvarmenettet, og dermed sikre et reduceret varmespild fra ledningsnettet.
På den resterende del af ledningsnettet, kan vi samtidigt holde en højere temperatur.

Det reducerede varmespild kan vi enten anvende til at tilslutte flere nye kunder uden at øge produktionen og klimapåvirkningen, eller reducere produktionen tilsvarende og dermed reducere klimapåvirkningen.

Vores mål i det første år er at reducere varmespildet med 6.500 MWh, hvilket svarer til opvarmning af ca. 350 ejendomme.

Tidsrum: Flerårigt projekt

Sted: Nykøbing F, Ønslev, Eskilstrup og Systofte