Stubbekøbing - Hjemmeside
Stubbekøbing

Nyt renseanlæg i Stubbekøbing indviet

Guldborgsund Forsyning holdt d. 2. november indvielse af det nye renseanlæg i Stubbekøbing. Anlægget i Stubbekøbing er dermed det første af fire renseanlæg, der indvies, under Guldborgsund Forsynings historisk største renoveringsprojekt ”Mod Nye Tider”.

Guldborgsund Forsynings bestyrelsesformand Ole Bronné Sørensen, markerede indvielsen ved at klippe den røde snor ved indgangen til renseanlæggets nye multibygning. 

Multibygningen er en fælles opfindelse for de fire renseanlæg, som rummer det tekniske udstyr og maskiner til mange af renseanlæggets processer, der før havde til huse i hvert deres særskilte bygværk. Alle installationer, herunder slambehandling, er indkapslede i denne multibygning, der fungerer som et lukket miljø med undertryk i lokalerne og aktivt kulfilter på udsugningen. Dette eliminerer de fleste støj- og lugtgener.

Det nye anlæg er automatiseret så den daglige drift af anlægget, kan betjenes centralt. Dette gør anlægget stort set ubemandet, da det kun er nødvendigt at tilse anlægget ved vedligeholdelse.

En af udfordringerne under dette projekt har været at renovere anlægget, mens det stadig driftes. Dette er lykkedes takket været et godt samarbejde med projektets hovedentreprenør Troels Jørgensen og deres underentreprenører, samt med Guldborgsund Forsynings rådgivere EnviDan.

”Jeg tror slet ikke, at folk i almindelighed gør sig forestillinger om, hvad det kræver af koordination, forudseenhed og rettidig omhu i det hele taget. Derfor kan jeg kun tage hatten af for den indsats, som I alle har præsteret,” sagde Guldborgsynd Forsynings adm. direktør Niels Rasmussen. 

Som ”første spadestik” trak Troels Jørgensen (grundlægger af hovedentreprenørfirmaet), et stykke beton af den gamle efterklaringstank. Troels Jørgensen stod selv for renoveringen af anlægget tilbage i 1992.

”Dette stykke beton er placeret ved anlæggets nye indgang, via Jernbanestien, da den tidligere indgang ved Grønnegade er lukket. Anlægget har i den forbindelse fået ny adresse, og betonklodsen fra det gamle anlæg, kommer til at bære anlæggets nye adresse som et nostalgisk punktum,” sagde bestyrelsesformand Ole Bronné Sørensen.

Rejsegilde på nyt renseanlæg i Stubbekøbing

Guldborgsund Forsyning holdt 12. januar 2021 rejsegilde på det nye renseanlæg i Stubbekøbing, der er en del af renoveringsprojektet ’Mod nye tider’, som er et af Danmarkshistoriens største renoveringsprojekter inden for spildevandsbranchen med en samlet anlægssum på mere end 300 mio. kr.

På grund af Corona-situationen foregik rejsegildet udendørs med et minimum af deltagere, som oven i købet holdt ekstra god afstand. Til gengæld blev begivenheden live-streamet, så forsyningens medarbejdere og andre interesserede kunne følge med i arrangementet.

Første renseanlæg, der bliver klar til indvielse

Niels Rasmussen, der er adm. direktør i Guldborgsund Forsyning rettede indledningsvis en stor tak alle, der har budt ind med ydelser på anlægsprojektet – herunder først og fremmest hovedentreprenøren, Troels Jørgensen og selskabets medarbejdere samt underentreprenører. Samtidig takkede han sit eget driftspersonale, der dygtigt har formået at drifte anlægget samtidig med, at det bliver bygget om.

”Anlægget her i Stubbekøbing er det første af de i alt fire, vi i 2020 gik i gang med at renovere, og det bliver rent faktisk også det første, hvor vi trykker på knappen og indvier, hvilket sker i oktober i indeværende år. Og så følger indvielserne af de tre øvrige anlæg successivt efterfølgende,” sagde Niels Rasmussen.

Refleksioner over rejsegilders betydning

Herefter overtog formanden for bestyrelsen i Guldborgsund Forsyning, Ole Bronné Sørensen, mikrofonen. Han indledte – ligesom det har været tilfældet ved de to tidligere afholdte rejsegilder i Marielyst og Nykøbing F. – med refleksioner over rejsegilders historiske betydning. I gamle dage holdt man nemlig rejsegilde for at please guderne.

”Efterhånden har vi dog erfaret, at succeskriteriet for et byggeri mere afhænger af håndværkernes dygtighed end af guder, trolde og nisser. Derfor ser man i dag mere et rejsegilde som en god gammel skik, hvor bygherren takker alle de implicerede håndværkere med et mindre traktement på byggepladsen,” sagde Ole Bronné Sørensen.

”Derfor vil også jeg gerne takke vores dygtige hovedentreprenør, Troels Jørgensen, sammen med selskabets underentreprenører og håndværkere for et godt og veludført arbejde.”

”Vi står i øjeblikket ved den såkaldte multibygning, der er en nyskabelse, som vi har indført på alle de 4 nye renseanlæg, som vi er i gang med at bygge i forbindelse med vores kæmpestore renoveringsprojekt ’Mod nye tider’.”


Selvom funktionen er industriel, kan man jo godt lave det pænt og nydeligt

”Her i Nykøbing er multibygningen 375 m2 stor. Den skal først og fremmest rumme teknisk udstyr og maskiner til mange af renseanlæggets processer, der før havde til huse i hvert deres særskilte bygværk. Men derudover indkapsler multibygningen installationerne i et lukket miljø med undertryk i lokalerne og aktivt kulfilter på udsugningen. Det betyder, at vores naboer, som er tæt på her i Stubbekøbing, fremover vil kunne glæde sig over et anlæg, hvor der er taget alle forholdsregler mod bl.a. støj- og lugtgener, som nu en gang forekommer ind imellem fra et renseanlæg.”

”Udover, at multibygningen er funktionel, så bliver den også arkitektonisk flot. Vi synes nemlig, at selvom udførelsen og virket er industrielt, så kan man godt prøve at lave det lidt pænt og nydeligt,” lød det videre fra formanden. Og han pointerede i den sammenhæng, at den fremtidige adgangsvej til renseanlægget bliver via havnen og ikke – som hidtil – gennem et boligområde.

Slutteligt nævnte Ole Bronné Sørensen, at udenomsarealerne på det nye renseanlæg i Stubbekøbing – ligesom det er tilfældet med forsyningens øvrige renseanlæg – vil blive tilsået med bi- og insektvenlige blomster.

”Det bliver vores bidrag til, at også naturen kan få lidt bedre vilkår.”

1. spadestik i Stubbekøbing

27. februar 2020 blev der taget 1. spadestik til totalrenoveringen af Stubbekøbing Renseanlæg. Først strøg driftsleder Carsten Jacobsen det gamle frønnede Guldborgsund Forsyning flag. Og derefter hejste næstformand i bestyrelsen, Camillo Krog, et nyt særligt byggepladsflag.”Det gør vi for at markere, at en æra er slut og en ny skal til at begynde,” kommenterede formanden for bestyrelsen, Ole Bronné Sørensen. ”Det nye byggepladsflag vil nu vaje over byggepladsen indtil vi om godt et års tid skal indvi et spritnyt anlæg. Og så hejser vi et nyt og permanent Guldborgsund Forsyning flag.” “Således opløftet kan vi nu se frem mod en forhåbentlig gnidningsfri byggeproces, hvor vores hovedentreprenør, Troels Jørgensen A/S, vil omskabe dette nedslidte renseanlæg til et nyt og moderne anlæg.” 

Forud for sin tid

“Et anlæg, som på flere punkter vil være forud for sin tid.” “Fx vil det være ubemandet langt det meste af tiden. Carsten eller en af hans medarbejdere vil nemlig kunne sidde på deres kontor – eller for den sags skyld derhjemme – og styre anlægget ved hjælp af en iPad.” “Vores naboer her i Stubbekøbing vil også kunne glæde sig over et anlæg, hvor der er taget alle forholdsreglser mod bl.a. støj- og lugtgener.” “Vi bygger en arkitektonisk flot ‘Multibygning’, der indkapsler alle installationer (inkl. slambehandling) i et lukket miljømed undertryk i lokalerne og aktivt kulfilter på udsugningen, så både støj- og lugtgener undgås.” “Naboerne vil også kunne glæde sig over, at adgangsvejen til renseanlægget fremover bliver via havnen.” “Og så kan vores truede bestand af bier også se frem til at få et godt sted at være, idet vi planlægger at tilplante de åbne arealer på renseanlægget med bivenlige blomster. På den måde håber vi at kunne bidrage til at fastholde og gerne øge bestanden af bier samtidigt med, at vi reducererer omkostningerne til græsslåning og andet grønt vedligehold.” 

Rester af det gamle anlæg bliver til ny skulptur

Men nu vil jeg runde denne del af arrangementet af med – ikke at tage det første spadestik, men ved hjælp af det monstrum (gravemaskine), der står derovre, vil Troels Jørgensen – grundlægger af vores hovedentreprenørfirma – i egen person forsøge at rive et stykke beton ud af den gamle efterklaringstank.” Herefter satte Troels Jørgensen sig ind i førerhuset og beviste, at han stadigvæk kan håndtere en gravemaskine ved at trække et stykke beton ud af den gamle klaringstank, som nu rives ned. ”Det er der en særlig mening med, idet det gamle stykke beton siden hen bliver kørt til vores lokale stenhugger her i Stubbekøbing, som har indvilget i at lave en skulptur til renseanlægget, hvor betonklodsen indgår, som kan afsløres ved indvielsen af det færdige renseanlæg,” sluttede bestyrelsesformanden. 

Nostalgisk ramme om
kontraktunderskrivning

Hovedaktørerne ved kontraktunderskrivelsen. Fra venstre: Projektchef Jesper Reinhold, Guldborgsund Forsyning; Camillo Krog, næstformand i bestyrelsen; adm. direktør Mia Frederiksen og byggeleder Kristian Wilken Jul Petersen, Troels Jørgensen A/S; bestyrelsesformand Ole Bronné Sørensen og adm. direktør Niels Rasmussen, Guldborgsund Forsyning. (Foto: Patrick Kirkby)
Kontrakten underskrives af Ole Bronné Sørensen, bestyrelsesformand i Guldborgsund Forsyning og Mia Frederiksen, adm. direktør i Troels Jørgensen A/S. (Fotos: Patrick Kirkby)
For næstformand i Guldborgsund Forsynings bestyrelse Camillo Krog (tv) gav kontraktunderskrivelsen anledning til et lille suk. ”Det var altså noget andet dengang, hvor underskrifter af den her slags kontrakter skete med en fyldepen og endnu tidligere med en fjerpen og laksegl. Nu har man bare kryptering og digital signatur.”

Med den gamle byrådssal i Stubbekøbing Rådhus som en nostalgisk ramme om begivenheden skrev Guldborgsund Forsyning 12. februar 2020 kontrakt med det lokale entreprenørfirma Troels Jørgensen A/S, Kettinge, om totalrenovering af Stubbekøbing Renseanlæg.Kontrakten er den anden af fem hovedentrepriser i forbindelse med renoveringsprojektet ’Mod nye tider’, der samlet set er et af danmarkshistoriens største renoveringsprojekter inden for spildevand med et totalbudget på flere hundrede millioner kroner.Entreprisen omfatter totalrenovering af Stubbekøbing Renseanlæg, som er nedslidt og ikke mere teknologisk tidssvarende – og som på sigt ikke opfylder fremtidens krav og udfordringer. Første spadestik tages 27. februar med teknisk aflevering i juni 2021.Kontraktsummen lyder på 27,1 mio. kr.

Gelænder forhøjet som sikkerhedsforanstaltning ved dronningebesøgFor bestyrelsesformanden i Guldborgsund Forsyning, Ole Bronné Sørensen, bød kontraktunderskrivelsen på et nostalgisk gensyn med de lokaler, hvor han selv huserede som borgmester i den daværende Stubbekøbing Kommune fra 2002-2007.Efter kontraktunderskrivelsen viste han rundt og fortalte beredvilligt anekdoter fra bl.a. et royalt besøg af dronning Margrethe, hvor rådhusets altan ud mod Torvet blev forhøjet med 13 cm. af ’sikkerhedshensyn’, så den 180 cm. høje monark ikke skulle dratte ud over gelænderet af befippelse over det smukke torv.For Ole Bronné Sørensens næstformand og medunderskriver på kontrakten, Camillo Krog, gav kontraktunderskrivelsen også mindelser. Baggrunden var, at kontrakten blev underskrevet med personlige kuglepenne med underskrivernes navn indgraveret.”Det var altså noget andet dengang, hvor underskrifter af den her slags kontrakter skete med en fyldepen og endnu tidligere med en fjerpen og laksegl. Nu har man bare kryptering og digital signatur,” lød det fra næstformanden med et suk. 


 

Udbyder renovering af renseanlæg
i Nykøbing F og Stubbekøbing

16. oktober 2019 udbyder Guldborgsund Forsyning de næste to etaper af renoveringsprojektet ’Mod nye tider’, der samlet set er et af danmarkshistoriens største renoveringsprojekter inden for spildevand med et totalbudget på flere hundrede millioner kroner. Det ene – som også er det største af de i alt 5 etaper – omfatter totalrenovering af Nykøbing F Renseanlæg. Der er tale om et EU-udbud i hovedentreprise med prækvalifikation. Interesserede tilbudsgivere har indtil den 17. november til at anmode om prækvalifikation. Efterfølgende vil de indkomne anmodninger blive evalueret, og herefter vil de prækvalificerede entreprenører skulle afgive et egentligt tilbud inden 23. marts 2020. Første spadestik til den store renoveringsopgave forventes at finde sted 6. maj næste år og teknisk aflevering af projektet forventes at ske medio oktober 2021. Det andet delprojekt omfatter totalrenovering af Stubbekøbing Renseanlæg. Denne etape udbydes som hovedentreprise i underhåndstilbud blandt et antal inviterede entreprenørfirmaer, da projektets omfang ikke kræver EU-udbud. De inviterede tilbudsgivere har indtil 16. december til at komme med tilbud, og første spadestik forventes taget 12. februar 2020 med teknisk aflevering i juni 2021. Der resterer nu igangsætning af yderligere to etaper af renoveringsprojektet Mod nye tider:

  • Totalrenovering af Marielyst Renseanlæg (underhåndstilbud, januar 2020)
  • Totalrenovering af Gedser Renseanlæg (EU-udbud med prækvalifikation, april 2020)