VANDANALYSER​

Guldborgsund Forsyning kontrollerer regelmæssigt drikkevandet for bakterier, næringssalte, pesticid-rester og andre organiske og uorganiske komponenter for at sikre, at vandet er sikkert og sundt at drikke.

Råd og vejledning

Har du behov for hjælp her og nu - ring på 72 44 12 12 i vores åbningstider: Mandag- torsdag 09-14 og fredag 09-12

Vagttelefon - uden for almindelig åbningstid ring 72 44 12 15

Sørg for, at utætte installationer (toiletter, vandhaner og rør) bliver repareret hurtigst muligt – der er mange penge at spare! Her er nogle eksempler på, hvad det koster dig, hvis du har:

 – en vandhane, der drypper langsomme dryp, spilder ca. 20 liter/døgn og koster ca. 500 kr./år.

 • hurtige dryp spilder ca. 80 liter/døgn og koster ca. 2.000 kr./år.
 • en tynd stråle, der løber foroven og drypper forneden, spilder ca. 270 liter vand/døgn og koster ca. 7.000 kr./år.

– et toilet, der løber meget langsomt (kan ikke ses) spilder ca. 270 liter vand/døgn og koster ca. 7.000 kr./år.

 • så det ses, spilder ca. 550 liter/døgn og koster ca. 14.000 kr./år.
 • hurtigt (uro på vandoverfladen) spilder ca. 1.100 liter vand/døgn og koster ca. 29.000 kr./år.

Hvis du holder øje med din vandmåler løbende, kan du blive klogere på dit forbrug og opdage evt. utætheder, inden det går for hårdt ud over din regning. Vi anbefaler, at du tjekker din vandmåler en gang om ugen og holder øje med, om vandforbruget er normalt.

Hvis du opdager vandspild

Har du haft et unormalt vandspild, kan du muligvis få refunderet vandafledningsbidrag for det spildte vand, som ikke er løbet i kloakken.

 Sådan gør du

Udfyld blanketten SØG REFUSION og send den til os med dokumentation af følgende:

 • Hvor skaden er sket. Evt. med foto, der viser bruddets placering
 • Hvor stort vandspildet er (angiv i ca. m3)
 • Seneste måleraflæsning med angivelse af målernummer.
 • At skaden er udbedret af en autoriseret vvs-installatør, kopi af regning skal vedlægges.
 • At vandet ikke er løbet i kloakken. Vedlæg skitse af ejendommens vand- og afløbsinstallationer. Skitsen skal være udfærdiget af vvs-installatøren.

Ansøgningen sendes til:

Guldborgsund Forsyning

Gaabensevej 116

4800 Nykøbing Falster

eller send den på mail: forbrug@guldborgsundforsyning.dk

OBS

Vær opmærksom på, at der skelnes mellem synlige og ikke synlige installationer.

Her er nogle eksempler på synlige installationer, hvor der ikke ydes refusion:

·        Utæt toilet

·        Hvor man har kunnet se vandet løbe, uden at man har gjort noget

·        Ventiler i installationer, der lukker – fx magnetventiler, rørafbrydere m.v.

·        Sprængt slange til opvaske- eller vaskemaskine

·        Frostsprængning

·        Utæt sikkerhedsventil

·        Hvor ejeren har ladet vandet løbe i længere tid efter, at vandværket har meddelt om et overforbrug.

·        Vandforbrug til maskiner, der ikke er justeret ordentligt.

·        Udendørs haner, eventuelt med slange.

Eksempler på ikke-synlige installationer, hvor der ydes refusion:

·        Rør under gulve uden adgang til kontrol.

·        Rør indmuret i gulve eller vægge.

·        Rør i jord mellem bygninger og/eller bygværker

Så meget kan du få refunderet

For helårsboliger kan der ydes refusion for det forbrug, der overstiger de seneste 3 års gennemsnitsforbrug plus 100 %. Dog skal der minimum betales for 200 m3. 

For sommerhuse gælder det samme, dog minimum et forbrug på 100 m3.

 Refusion kan kun omfatte det seneste forbrugsår.

 

Her er en række gode råd og ideer til, hvordan du sparer på dit vandforbrug og dermed både får en lavere vandregning og opnår besparelser på vandafledningsbidraget.

 • Brug mindre vand i gryden, når du koger kartofler eller æg. Æg kan koges med ½ dl. vand, kartofler med 1-3 dl vand

 • Skyl og rens grøntsager i en balje

 • Brug ikke rindende vand til optøning af frosne varer eller afkøling af øl og vand

 • Hav en kande vand i køleskabet så drikkevandet bliver koldt – i stedet for at lade vandet løbe før du tapper

 • Vask op i en balje og ikke under løbende hane.

 • Fyld vaske- og opvaskemaskinen helt op inden start

 • Brug vaskebold og spring forvasken over

 • Brug spareprogram der reducerer forbruget af både el og vand.

 • Vent med at vaske tøjet til det trænger – hæng eventuelt tilrøget tøj, der ellers er rent, til luftning

 • Installér perlatorer (luftiblandere) på vandhanerne. Det er nemt, billigt og effektivt.

 • Tag brusebad i stedet for karbad. Skift til en vandsparende brusertype. Installér evt. et armatur med termostat

 • Luk for vandet under tandbørstning og under indsæbning i forbindelse med brusebad.

 • Udskift aldrende toiletter med nye dobbeltskyllende. Det sparer sig selv hjem i løbet af et par år

 • Brug regnvand til havevanding, potteplanter og bilvask

 • Brug spand og børste i stedet for slange ved bilvask

 • Brug opsamlet regnvand til havevanding

Det kan være en god idé at være opmærksom på hårdhedsgraden af vandet fra dit vandværk, fx ved dosering af vaskemiddel.

Vand inddeles i hårdhedsgrader efter dets indhold af kalk (Kalcium, Ca) og/eller magnesium (Mg). Enheden er grader dH (grader dansk Hårdhed). 1 grad dH betyder at vandet indeholder 10 mg CaO pr. liter. I Danmark inddeles vand i følgende hårdhedskategorier:

0 – 3,9 grader dH

Meget blødt

4 – 7,9 grader dH

Blødt

8 – 11,0 grader dH

Middelhårdt

12 – 17,9 grader dH

Temmeligt hårdt

18 – 29,9 grader dH

Hårdt

over 29, 9 grader dH

Meget hårdt

Hårdhedsgrader – Guldborgsund Forsynings vandværker
Hårdhedsgraderne for Guldborgsund Forsynings vandværker fremgår af nedenstående skema.

Nykøbing Falster Vandværk

ca. 19 dH

Nysted Vandværk

ca. 19 dH

Sakskøbing Vandværk

ca. 15 dH

Stubbekøbing Vandværk

ca. 14 dH

Sådan behandler du tøj, der er misfarvet af snavset vand

Sådan behandler du tøj, der er misfarvet af snavset vand

Hvis du bliver udsat for, at tøj misfarves af snavset vand, er her en vejledning i at fjerne misfarvningen.

 1. Tøjet lægges i blød i ½ time i 10 g citronsyre pr. 10 liter vand.
 2. Herefter vrides eller centrifugeres tøjet…
 3. Vaskes i 3 dl. soda pr. 10 liter vand…
 4. Skylles og tørres.

OBS: Misfarvet tøj skal holdes vådt og må ikke tørres inden behandlingen er afsluttet.

 

 

Du behøver ikke at bekymre dig om stråling fra din vandmåler

Får du vand fra et af vores vandværker, har du en Kamstrup måler, som måler dit vandforbrug.

Måleren er forsynet med en lille sender, som sikrer, at dit forbrug automatisk indrapporteres til Guldborgsund Forsyning. Dermed undgår vi helt at ulejlige dig ved måleraflæsning. 

Den indbyggede sender overfører kun forbrugsdata fra måleren, når den bliver ’spurgt’ fra Guldborgsund Forsyning.
Normalt sker det en gang om måneden. Dataoverførslen sker helt lydløst og varer blot nogle få sekunder. Data overføres via radio, GSM eller kabel.

Alle Kamstrups kommunikationsmoduler overholder de internationale regler og specifikationer, når det gælder elektromagnetisk udstråling.

Senderens udstråling og sendeeffekt er ganske ufarlig og kan sammenlignes med andre apparater, som findes i de fleste husstande i dag:

 • TV-apparater
 • Fjernbetjeninger
 • PC’ere
 • Babyalarmer
 • Trådløs dørklokke

En typisk Kamstrup forbrugsmåler sender med en effekt, som ligger mellem 10 og 500 mW i den korte tid, fjernaflæsningen varer. Til sammenligning har en almindelig mobiltelefon en effekt på 2.000 mW.

 

 

 

 

 

Kontakt Guldborgsund Forsyning

Skriv til os, hvis du har spørgsmål. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.

Kontakt Guldborgsund Forsyning
Spørgsmålet vedrører: